Tepelná čerpadla získávají teplo z přírodních zdrojů, jako jsou voda, země či okolní vzduch a podle toho se typově liší. Pokud odebírají teplo z venkovního vzduchu a získané teplo vrací do vzduchu vnitřního, jedná se tepelná čerpadla vzduch-vzduch. Využít můžeme také princip voda-voda, kdy teplo z podzemních vod proteče výměníkem čerpadla a ochlazenou vodu vypustí do vsakovacího objektu.

Oblíbený je rovněž princip země-voda, který přináší velkou úsporu, neobejde se ale bez hlubinného vrtu. Proto doporučujeme další variantu, tepelné čerpadlo vzduch-voda, které nasává venkovní vzduch, ze kterého odvádí teplo do hydroboxu. Instalace je rychlá, montáž je možná téměř v jakémkoliv domě a počáteční náklady nejsou tak velké. Skládá se z jedné venkovní a jedné vnitřní jednotky, typu split.

Jak je to s doplňkovým zdrojem tepla?

Výkon tepelného čerpadla je závislý na venkovní teplotě vzduchu, čím je teplota vyšší, tím je vyšší i výkonnost čerpadla. A s klesající teplotou klesá i jeho výkon.  Některá čerpadla mají frekvenčně řízený kompresor (inverter) a díky cyklu komprese a expanze plynu fungují i při nízkých teplotách a dokáží vytvořit výstupní teplotu až 55° stupňů. Pro provoz kompresu je potřeba pouze 1/3 výstupní energie.

Ostatní čerpadla provozujeme v bivalentním provozu, abychom o teplo nepřišli ani v zimě. Pokud teploty klesnou pod – 5°C, zapíná se i bivalentní zdroj tepla, což je nejčastěji elektrokotel. Kotel i čerpadlo fungují spolu a zaručují příjemné tepoty.

Jaký je rozdíl v ohřevu vody?

Ohřev teplé vody je v případě frekvenčně řízených kompresů celoroční pomocí čerpadla, protože kompresor může přizpůsobovat výkon čerpadla aktuální potřebě. V případě on-off čerpadel se pro vyrovnávání tepla musí použít akumulační nádrž - voda  se v ní nejdříve předehřívá a poté se doohřeje v elektrickém bojleru.

Nejhospodárnější je v kombinaci s podlahovým vytápěním

Tepelná čerpadla jsou nejekonomičtější, pokud je kombinujete  s nízkoteplotními topnými systémy, jako je podlahové vytápění či velkoplošné radiátory. Pokud je totiž rozdíl mezi teplotou primárního zdroje a výstupní topné vody minimální, výrazně šetříte.

Ekonomicky i ekologicky

Tepelná čerpadla vzduch-voda zaručují výraznou úsporu energií, ale také šetří přírodu, protože pro vytápění využívají přírodních zdrojů. Hodí se všude, kromě horských oblastí, kde je po celý rok chladno.

Chci tepelné čerpadlo